Filosofie en de Psyche 25-30 september

Stemmings- en angststoornissen, verslaving, schizofrenie, persoonlijkheids- stoornissen… Met dank aan spannend neurobiologisch onderzoek, farmacologie, genetica en neuro-imaging weten we er heel veel van. Toch zijn hier lang niet alle beloften waargemaakt. En hoewel er ook in grote lijnen overeenstemming is over nosologie en classificatie blijven belangrijke vragen liggen.

Tijdens de nascholingsweek die plaatsvindt van 25 tot en met 30 september 2016 in Funchal op Madeira is het uitgangspunt de vraag of wijsgerige reflectie heeft plaatsgemaakt voor louter pragmatisch handelen. Of er in de alledaagse klinische praktijk wel voldoende aandacht is voor filosofisch descriptief denken, voor aandacht voor de subjectieve beleving. Wordt in zijn algemeenheid nog wel voldoende erkend dat complexiteit het wezenskenmerk is van het vak? De nascholing heeft nadrukkelijk als doel filosofie en praktijk te verbinden. Tijdens de cursus is er bij plenaire presentaties en workshops ruimschoots gelegenheid om met de vier sprekers en uw collega’s te reflecteren op vragen uit de dagelijkse behandelpraktijk.

Vier spekers, vier hoofdthema’s:

Mind & brain Leon de Bruin
Human enhancement Maartje Schermer
Ethiek Gerben Meynen
Fenomenologie Alan Ralston

http://www.lemion.nl/filosofie/inhoud/